Mnohé organizácie v súčasnosti opúšťajú tradičné, hierarchické modely a experimentujú s flexibilnejšími prístupmi riadenia. Poslaním holandského prístupu Management 3.0 je hľadať praktické spôsoby, ako dosahovať ciele prostredníctvom tímovej práce a ako zvyšovať spokojnosť ľudí v práci. Management 3.0 vychádza z princípov hnutia Agile a riadenie vníma ako skupinovú zodpovednosť. Workshop Management 3.0 prináša konkrétne, okamžite použiteľné nástroje na rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií a ponúka to najlepšie z agilného leadershipu.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnom anglickom webe managemenet30.com.