Raketový model je spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou, a zároveň sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Model možno využiť jednak na analýzu tímu, ako aj na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu. 

Raketový model umožňuje tímom nájsť odpovede na tieto otázky:

  • v akej situácii sa tím nachádza (kontext)

  • aký zmysel a ciele tím má (misia)

  • akých ľudí ma tím (talent)

  • aké pravidlá má tím nastavené (normy)

  • akú má tím motiváciu (podpora)

  • aké má tím právomoci a financie (zdroje)

  • ako tím rieši konflikty a aké vzťahy vytvára (morálka)

  • čo tím dosahuje (výsledky)

Viac o Raketovom modeli a s ním súvisiacich službách nájdete na našej špecializovanej webstránke raketovymodel.sk.