Gamestorming je o tvorbe herných svetov, ktoré umožňujú objavovať alebo skúmať výzvy v podnikaní, zlepšovať spoluprácu a vytvárať nové pohľady na to, ako svet funguje a aké možnosti v ňom môžeme nájsť. Herné svety sú alternatívne reality - paralelné univerzá, ktoré dokážeme vytvoriť a skúmať a ktoré sú obmedzené len našou predstavivosťou. Hra môže byť starostlivo nadizajnovaná vopred alebo vytvorená na mieste s materiálmi, ktoré sú k dispozícii. Môže trvať 15 minút, ale aj niekoľko dní po sebe. Počet možných hier, podobe ako počet možných svetov, je nekonečný.

V praxi je gamestorming sada facilitačných nástrojov, aktivít alebo techník, ktoré umožňujú uvoľniť a využiť potenciál celej skupiny. Gamestormingové aktivity pomáhajú:

  • Prekonať konflikt v skupine a zvyšovať angažovanosť jej členov

  • Zlepšovať spoluprácu a komunikáciu naprieč tímom alebo skupinou

  • Vizualizovať myšlienky

  • Pochopiť zákazníka prostredníctvom hrania rolí

  • Vytvoriť viac inovatívnych myšlienok a rýchlejšie

  • Skrátiť čas potrebný na porady alebo stretnutia tímu

  • Simulovať a skúmať komplexné systémy, interakcie a dynamiku

  • Identifikovať koreňové príčiny problémov a nachádzať cesty k riešeniam

Viac informácií nájdete aj na oficiálnom anglickom webe gamestorming.com.